L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Uveïtis

Definició: Són inflamacions de l'úvea (una estructura formada per l'iris, el cos ciliar i la coroides). El grup de les uveïtis engloba un espectre molt heterogeni de patologies, segons la seva localització i etiologia. Les principals causes d'uveïtis són malalties que afecten la resta del cos, sobretot les infeccioses i les autoimmunitàries. Els símptomes més comuns son dolor, disminució d'agudesa visual i sensibilitat a la llum. Habitualment les uveïtis requereixen un abordatge multidisciplinari, que realitzem juntament amb medicina interna.

Tractaments:
  1. La uveïtis anterior es tracta amb col·liris antiinflamatoris (51)
  2. La uveïtis posterior no infecciosa es combat amb cortisona administrada per via oral o mitjançant infiltracions al voltant de l’ull (51)
  3. La uveïtis associada a un procés crònic pot requerir l’ús de fàrmacs immunomoduladors (51)
  4. La intervenció quirúrgica pot ser eficaç per resoldre complicacions associades, com les cataractes (1)o el glaucoma (que afecten el segment anterior)(9*), el despreniment de retina(4*), la opacitat vítrea o l’edema macular (que afecta el fons de l’ull)