L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Glaucoma

Definició: Neuropatia òptica adquirida que es caracteritza per un augment de l'excavació del nervi òptic que pot ocasionar un dèficit del camp visual en la qual la pressió intraocular és el factor de risc principal.
 
Tractaments:
  1. Tractament hipotensor tòpic o sistèmic (51)
  2. Trabeculoplàstia làser argó (TLA), Trabeculoplàstia selectiva amb làser Nd:YAG (SLT) (40)
  3. Iridoplàstia làser argó, Iridotomia amb làser Nd:YAG (39)
  4. Iridectomia perifèrica
  5. Cirurgia de la cataracta (1)
  6. Trabeculectomia (11)
  7. Esclerectomia penetrant no perforant (12)
  8. Implants de drenatge (13)
  9. Ciclodiodo, Ciclocrioteràpia.