L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Oclusions venoses de la retina

Definició: És una malaltia on a la vena central de la retina o a alguna branca es produeix un trombó i la sang venosa no pot circular amb normalitat. Se sol relacionar amb hipertensió arterial i també el glaucoma s'ha relacionat amb aquesta malaltia. Produeix pèrdua visual central o pèrdua en un camp de la visió.

Tractaments:
  1. Els tractaments que s'han mostrat més eficaços han estat les injeccions intravítries (44), d'agents antiangiogènics o de corticoides en alliberament sostingut (51).