L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Membrana epiretinal macular

Definició: Es caracteritza per la presència d'un teixit anòmal a sobre de la retina. Pot ser secundari a causes com traumatismes, làser o estrips a la retina, tot i que amb freqüència no es coneix la causa. Al inici pot ser asimptomàtic, quan la malaltia avança produeix disminució visual i distorsió de les imatges.

Tractaments:
  1. Es tracta mitjançant vitrectomia (9) i pelat de la membrana.

Membrana epiretinal macular
Tractaments