L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Forat macular

Definició: Consisteix en un trencament total de les capes de la retina a la zona central de la visió. Els símptomes inclouen la visió de línies rectes distorsionades (metamorfòpsies), visió de taca central (escotoma) i pèrdua visual.

Tractaments:
  1. El tractament del forat macular és principalment quirúrgic, mitjançant una vitrectomia pars plana (9), pelat de la membrana limitant interna i intercanvi per gas intraocular. Alguns casos de forat macular es poden beneficiar de tractament intravitri amb Jetrea (Alcon)(44).

 
Forat macular
Tractaments