L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Cataracta (congènita, senil, traumàtica…)

Definició: L'ull humà té dues lents que, actuant conjuntament, enfoquen la llum sobre la retina. La lent externa s'anomena Còrnia i la interna Cristal·lí. Els raigs de llum que penetren dins de l'ull passen primer la Còrnia i després el Cristal·lí, per arribar posteriorment a la Retina. Des de la Retina, aquests raigs de llum es dirigeixen al cervell a través del nervi òptic en forma d'impulsos elèctrics. El Cristal·lí és compost d'aigua i proteïnes. Gairebé totes les persones experimenten, a partir dels 55-60 anys, una aglomeració progressiva de les proteïnes. Aquest procés fa que el cristal·lí canviï de color i es vagi tornant opac. Aquest enterboliment de la lent natural de l'ull (Cristal·lí) es denomina Cataracta i, més que una malaltia, ha de ser considerada com un procés natural de l'envelliment.
Encara que puguin existir també Cataractes hereditàries o provocades per malalties o traumatismes, la Cataracta associada a l'edat és, de molt, la més freqüent.

Tractaments:
  1. Cirurgia de la cataracta (1)