L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Còrnia guttata

Definició: Alteració de la capa més interna de la còrnia (endoteli). En els casos severs, aquesta alteració endotelial provoca una pèrdua de transparència de la còrnia (edema) amb afectació de la visió.

Tractaments:
  1. Inicialment s'utilitza tractament mèdic (antiinflamatoris, antiedema)(51) però si no milloren i la visió és baixa, cal recórrer a la cirurgia (trasplantament endotelial (6))