L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Opacitats corneals

Definició: Cicatrius (leucomes) a la còrnia, provocant una disminució de la seva transparència amb una consegüent pèrdua d'agudesa visual. Pot ser per diverses causes: infeccions víriques, cremades, traumatismes...

Tractaments: 
  1. El tractament és en funció de la causa. A vegades milloren amb tractament mèdic (antiinflamatoris)(51) però a vegades cal recórrer a la cirurgia de còrnia (3c, 5, 6, 8)