L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Úlcera corneal

Definició: Ferida de la capa o capes més superficials de la còrnia, provocant un intens dolor. La causa més freqüent és secundari a un traumatisme.

Tractaments:
  1. Apliquem tractament antibiòtic i pel dolor. També cal tapar l'ull durant uns dies, per facilitar la regeneració de l'epiteli (capa superficial de la còrnia). (51)