L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Queratitis

Definició: És una inflamació de la còrnia. Pot ser per diverses causes, sent la més freqüent la queratitis per sequedat ocular, donant lloc a petites lesions a la capa més superficial de la còrnia. També és freqüent després d'una exposició solar elevada o per conjuntivitis severes.

Tractaments:
  1. Requereixen llàgrimes artificials i a vegades cal associar antiinflamatoris per tal de millorar la simptomatologia. (51)