L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Retinopatia diabètica

Definició: És la causa més freqüent de ceguera en pacients joves. Es caracteritza per afectar els vasos de la retina, especialment els petits (capil·lars) fent que es trenquin o es dilatin. Això provoca que la sang no arribi adequadament allà on ha d'arribar, produint sagnats o sortida de sèrum dels vasos. A l'inici la malaltia és totalment asimptomàtica. A la llarga produeix intensa disminució visual.

Tractaments:
  1. Al inici de la malaltia només és necessària observació, el làser (37)o les injeccions intraoculars (44)poden ser necessàries quan es comença a afectar la visió, en casos molt avançats pot ser necessària la cirurgia intraocular mitjançant vitrectomia pars plana (9).