L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Cossos flotants

Definició: Normalment es veuen per la presència d'un despreniment de vitri posterior. L'humor vitri és la gelatina que ocupa la cavitat ocular, a pacients miops o amb l'edat aquest vitri pot tornar-se més líquid i es pot moure, de vegades desprenent-se de part de les adherències que l'uneixen a la retina. Aquest moviment del vitri es pot considerar com un acte fisiològic. Es veuen mosques volants (miodesòpsies) i de vegades flaixos o llampecs (fotòpsies). Quan es produeix un moviment agut del vitri, amb la presència aguda de cossos flotants és imprescindible l'estudi de la retina, especialment la zona perifèrica per descartar forats, estrips o despreniments de retina.

Tractaments:
  1. Davant la presència de cossos flotants, no es recomana tractament, normalment els símptomes desapareixen o disminueixen amb el pas dels mesos. Alguns casos molt severs es poden beneficiar d'una vitrectomia pars plana i retirada dels cossos flotants (9).
Cossos flotants