L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Conjuntivitis

Definició: Inflamació de la conjuntiva, membrana mucosa que recobreix la part blanca de l'ull (esclera) i la part interna de les parpelles. Aquesta inflamació pot ser per diverses causes, sent les més freqüents les infeccions (conjuntivitis bacteriana o vírica) i les al·lèrgiques (conjuntivitis al·lèrgica).

Tractaments:
  1. Mèdic, administrant col·liris amb antiinflamatoris, antibiòtics o antihistamínics en funció de la causa i de la gravetat. (51)