L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Cavitat anoftàlmica

Definició: absència de globus ocular per dolor refractari al tractament mèdic, traumatisme o neoplàsia maligna.

Tractaments:
  1. Evisceració + implant orbitari (26, 29)
  2. Enucleació + implant orbitari (25, 29)
  3. Exanteració orbitària. (27)
  4.  Reparació de fons de sac, empelt dermogras, empelt de pericrani, (30)