L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Enoftàlmia

Definició: desplaçament o "retracció" del globus ocular.

Tractaments:
  1. Reparació de la fractura orbitària amb implant del terra d'òrbita, injecció àcid hialurònic, greix o substàncies per tal d'augmentar el contingut orbitari (17)