L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Exoftàlmia

Definició: desplaçament anterior o protrusió del globus ocular

Tractaments:
  1. Descompressió orbitària (35)
  2. Cirurgia retracció palpebral (23)