L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Infeccions i inflamacions orbitàries

Definició: infecció del contingut orbitari per bacteris, virus, fongs o paràsits; inflamació del mateix contingut per processos vasculars, inflamatoris o neoplàsics.

Tractaments:
  1. Antibioteràpia sistèmica, corticoides sistèmics, inmunomoduladors, quimioteràpics. (51)