L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Tumors oculars (conjuntiva, intraoculars, palpebrals i orbitaris)

Definició: tumoracions benignes o malignes que afecten l'ull o els annexes oculars

Tractaments:
  1. Tumoracions palpebrals: biòpsia excisió + reconstrucció palpebral amb penjolls i/o empelts.
  2. Si malignitat pot associar-se de crioteràpia, radioteràpia o quimioteràpia sistèmica.
  3. En cas de patologia de conjuntiva, biòpsia excisió associada de quimioteràpia tòpica i/o crioteràpia.
  4. En cas de tumoració maligna intraocular, evisceració o enucleació amb implant orbitari.(25, 26)
  5. En cas de tumoració orbitària maligna, exanteració orbitària.(27)
  6. En casos de tumors malignes pot associar-se de crioteràpia, diatèrmia, plaques de braquiteràpia (melanomes oculars), radioteràpia externa (tumors orbitaris), quimioteràpia sistèmica (tumors d'òrbita maligne) (19,20).