L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Traumatismes palpebrals, orbitaris i de la via lacrimal

Definició: palpebral: laceració d’espessor total o parcial de la parpella afectant o no al marge de la mateixa. Orbitari: fractura orbitaria, contusió orbitària. Via lacrimal: laceració canalicular, des inserció cantó intern, fractura paret medial de l'orbita.
 
Tractaments:
  1. Reparació palpebral amb sutura i/o penjoll.
  2. Reparació de la fractura mitjançant pròtesi orbitària.
  3. Via lacrimal: sutura i intubació canalicular.
  4. Reinserció cantal.
  5. Reparació fractura paret medial.