L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Lagoftàlmia

Definició: defecte de tancament de l'ull per paràlisi facial o malposició palpebral (retracció parpella inferior) o proptosi de l'ull.

Tractaments:
  1. Transitori: toxina botulínica i lubricants oculars. (51)
  2. Tira tarsal lateral, tarsorrafia, empelt lamel·la posterior + lífting mig facial +tira tarsal, descompressió orbitària.