L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Despreniment de retina

Definició: El despreniment de retina consisteix en una separació de la retina dels altres teixits que formen l'interior del globus ocular. Es produeix normalment secundària a la presència d'un forat o d'estrips a la retina. Al inici del despreniment es pot tenir sensació de mosques surant amb llampecs o flaixos dins de l'ull, si el despreniment avança, es pot veure una ombra o cortina que va progressant fins a treure la visió.

Tractaments:
  1. El despreniment de retina se sol tractar mitjançant vitrectomia pars plana (9) combinada en alguns casos amb la col·locació d'una banda de silicona escleral(10), per fora de l'ull.