L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Hipermetropia

Definició:
Error refractiu causat principalment per una longitud petita de l'ull, provocant un desenfocament de la imatge a la retina. Les persones experimenten aquest problema visual de diferents maneres segons l'edat: una persona jove el pot compensar o tenir cansament ocular, i en canvi una altra més gran començar amb problemes de visió propera, i acabar també amb dificultats en visió llunyana amb el pas de temps.

Tractaments: 2a, 2b, 2c, 55