L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Ull sec

Definició: És una malaltia multifactorial de la superfície ocular que origina malestar amb sensació de sorra, de cremor, punxades, etc. secundàries a la inestabilitat de la pel·lícula lacrimal amb lesió potencial de la superfície ocular. L'alteració de la llàgrima pot ser per una ràpida evaporació o per dèficit de producció (sent característic la síndrome de Sjögren).

Tractaments:  
  1. Es realitza un tractament personalitzat en funció de la causa i la severitat de la sequedat ocular. El tractament és mèdic amb tractament tòpic de lubricants, antiinflamatoris, sèrum autòleg... i en alguns casos severs també s'administra tractament via oral (comprimits).(51)