L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Entropi

Definició: parpella superior o inferior que es posiciona cap endins. En alterar l´estructura de la parpella, pot crear alteracions en l´àmbit corneal pel fregament de les pestanyes.

Tractaments: 
1.    Transitori: toxina botulínica i lubricants oculars. (51)
2.    Definitiu: Cirurgia de l’Entropi (15)