L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Ectropi

Definició: parpella superior o inferior que se gira cap a fora deixant d'estar en contacte amb el globus ocular. És més freqüent en l'àmbit de la parpella inferior essent una de les causes de llagrimeig freqüent i ull vermell. Pot ser degut per una causa traumàtica o per involució senil.

Tractaments:
  1. Cirurgia d'Ectropi (14)