L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Dr. Alex Gimenez

Oftalmòleg especialista cirurgia de cataracta i cristal·lí.
Col. Núm. 6323
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona, 2006.
  • Metge intern resident en oftalmologia al "Complejo Hospitalario de Navarra", del 2010 al 2014.
  • Metge Adjunt del servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari Dr. Trueta (2014-2016).
  • Metge Adjunt d’Oftalmologia a l’Hospital Santa Caterina, Parc Hospitalari Martí i Julià, IAS, des del 2015.
  • Cap de servei d’Oftalmologia a l’Hospital Santa Caterina, Parc Hospitalari Martí i Julià, IAS, des de finals del 2019.
  • Membre de la Societat Espanyola d'Inflamació Ocular.
  • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia.
  • Participació i assistència en diversos cursos i congressos.
 
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Oftalmologia mèdica i quirúrgica, especialitzat en retina mèdica, uveïtis i cataracta.

La seva activitat assistencial s'ha centrat fins a l'actualitat en el diagnòstic i tractament mèdic o quirúrgic de pacients amb patologia retiniana i cataractes de diferents etiologies utilitzant tècniques actuals i individualitzant el tractament a cada pacient.

A l’entorn gironí, ha organitzat la primera unitat multidisciplinària d'uveïtis de la província i participa regularment amb la unitat organitzada a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta.

Membre actiu de la Societat Espanyola d’Inflamació Ocular, amb participació en congressos com a formador d’altres especialistes en uveïtis; i creador d’un algoritme de selecció de lents intraoculars, personalitzant la lent a cada ull, destinat a altres oftalmòlegs especialistes en cataractes.

 
Procediments que realitza:
Uveïtis / Lents Intraoculars / DMAE / Edema macular / Angiografia / Cataractes.

Xarxes Socials:
Linkedin

Web personal:
https://www.agimenez.info
 
Dr. Alex Gimenez