L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Dra. Cristina Huguet

Oftalmòloga especialista en retina mèdica i quirúrgica, neuroftalmologia, electrofisiología ocular nº5942
  • H. Universitario Marqués de Valdecilla (2006-2010)
  • Parc Hospitalari Martí i Julià (H. Santa Caterina)
  • Cursos de doctorat a la Universidad de Cantabria
  • Participació i assistència en diversos cursos i congresos
  • Membre del col.legi de metges de Girona
  • Membre de la Societat Espanyola de Retina i Vitri (SERV)
  • Membre de la Sociatat Catalana d'Oftalmologia


Procediments que realitza:
Vitrectomia / Neuritis òptica / Membrana epiretinal / Injecció intravítria / DMAE / Angiografia / Forat Macular
Dra. Cristina Huguet