L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Dr. Roberto Carrero

Oftalmòleg especialista en oftalmologia general nº41157

-Facultat de Medicina F. Villarreal. Hospital Alberto Sabogal (Perú 1998-2003)
-Observership en Hospital Universitario Ramón y Cajal – Madrid. 2002
-Màster en Diagnóstic i Tractament de Cataracta i Glaucoma a l’Institut Barraquer (Barcelona 2005-2006)
-Màster en Patologia i cirurgia de la Màcula, Vitri i Retina a l’Institut Barraquer (Barcelona 2005-2006)
-Membre de la Societat Americana de Cataracta i Cirurgia Refractiva
-Membre de la Societat Americana dÓftalmologia
Dr. Roberto Carrero