L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Dra. Sílvia Bover

Oftalmòloga especialista en cirurgia refractiva, cataracta i còrnia nº5815

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (2005-2009)- Metge observador en la pràctica clínica i quirúrgica de l’Institut Oftalmològic Barraquer (2005)
  • Participació i assistència en diversos cursos i congressos nacionals i internacionals
  • 1r premi a la presentació de Papil·ledema en la malformació d’Arnold-Chiari (36è Congrés Societat Catalana Oftalmologia - Barcelona, novembre 2005) 
  • 1r premi a la presentació de Desprendiment serós múltiple de l’epiteli pigmentari retinià després d’arteriografia (37è Congrés Societat Catalana Oftalmologia – Barcelona, novembre 2006) 
  • Curs de doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006)
  • Realització i presentació del treball de Suficiència Investigadora “L’ús dels filtres en el glaucoma” (Universitat Autònoma de Barcelona - Setembre 2007) 
  • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia
  • Membre de la Societat Espanyola d’Oftalmologia
  • Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia Ocular Implanto-refractiva. 
 
Xarxes Socials:
Linkedin
 
Procediments que realitza:
Trasplantament de còrnia / Queratocon / Còrnia Guttata / Cirurgia refractiva amb làser / Lents intraoculars / Ùlcera corneal / Ull sec / Distròfia de Fuchs / Cataractes
Dra. Sílvia Bover