L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Dr. M. Zapata

Oftalmòleg especialista en retina mèdica i quirúrgica.
Núm. Col. 36707

- Hospital Vall d’Hebron (2002-2006).
- Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, Tesi Doctoral basada en patologia retiniana (2007).
- Membre de la Societat Catalana d’oftalmologia.
- Membre de la Societat Espanyola d’oftalmologia.
- Membre de la Societat Espanyola de Retina i vitri.
- Membre de la Societat Americana d’Oftalmologia.
- Membre de Association of Research in vision and Ophtalmology.

Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Oftalmologia i Doctor en medicina i cirurgia amb premi extraordinari de doctorat. Especialista en retina.
La seva activitat assistencial es desenvolupa en el camp de la retina mèdica i quirúrgica, amb especial èmfasi en la degeneració macular associada a la edat i la retinopatia diabètica.
Les seves principals línies d'investigació tant clínica com bàsica són la degeneració macular, la retinopatia diabètica i el desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament de la retina.
En el camp d'investigació clínica ha estat l'investigador principal de quatre projectes i col.laborador en més de 20 assajos clínics i projectes d'investigació assistencial. En la investigació bàsica, com principal en 3 projectes i col.laborador en 7. Investigador membre de RETICS 07 y 12.
Professor associat clínic de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha presentat comunicacions en nombrosos congressos nacionals i internacionals i, actualment, té 22 publicacions indexades. Premi a la millor comunicació en el congrés de la Sociedad Española de Retina y Vítreo del 2014.

 
Xarxes Socials:
Linkedin
ResearchGate
Pubmed  

Procediments que realitza:
Forat macular / Degeneració macular – DMAE / Despreniment de retina / Edema macular / Injecció intravítria / Membrana epiretinal /Cossos flotants / Retinopatia / Retinopatia diabètica / Retinosis pigmentària / Vitrectomia
Dr. M.A.Zapata