L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Dra. Isabel Caral

Oftalmòloga especialista en oftalmologia pediàtrica.
Núm. Col.  6872
 
  • Llicenciada per la Universitat de Barcelona.
  • Formació especialitzada (MIR) a l’hospital Universitari Arnau de Vilanova.
  • Membre de la Sociedad Española de estrabologia y oftalmologia pediàtrica.
  • Professora associada de la Universitat de Girona.
  • Professora del màster de la Universitat de Lleida de infermeria quirúrgica.
Llicenciada en medicina per la universitat de Barcelona i especialista en oftalmologia.
La seva activitat assistencial principal es desenvolupa majoritàriament a la sanitat pública en el camp de la oftalmologia pediàtrica i estrabologia, tant mèdica com quirúrgica, utilitzant les tècniques mes recomanades per a cada pacient i  individualitzant cada tractament.
També realitza tasques docents com a professora associada de la universitat de Girona i activitats dirigides a pediatres.
Ha presentat comunicacions en nombrosos congressos nacionals i internacionals.


 
Dra. Isabel Caral