L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Dr. Emili Ayats

Oftalmòleg especialista en cirurgia de cataracta i del cristal·lí.
Núm. Col. 1455
 • Hospital Clínic de Barcelona (1978-1982).
 • Cirurgià de la part anterior de l’ull.
 • Innovador de diverses tècniques en la cirurgia de les cataractes.
 • Soci fundador de l’Institut Oftalmològic de Catalunya (IOC) Clínica Girona.
 • Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia.
 • Membre de la Societat Francesa d’Oftalmologia.

Xarxes Socials:
Linkedin
 
Procediments que realitza:
 • Cataractes
 • Lents intraoculars
 • Cirurgía glaucoma – Facotrabe
 • Hipertensió ocular
 • Presbícia