L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Dra. Cristina Pujadas

Oftalmòloga especialista en glaucoma mèdic i quirúrgic.
Núm. Col. 42973
  • Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001-2007).
  • Formació Especialitzada en Oftalmologia (MIR) a l'Hospital Universitari Vall Hebron (2008-2012).
  • Cursos de Formació de Postgrau en la Especialitat d'Oftalmologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2008-2009).
  • Suficiència Investigadora per la Universitat Autònoma de Barcelona amb qualificació Excel·lent (2010).
  • Membre de la Societat Catalana d'Oftalmologia.
  • Membre de la Societat Espanyola de Glaucoma.
 
Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Oftalmologia mèdica i quirúrgica, especialitzada en Glaucoma. 
La seva activitat assistencial s'ha centrat fins l'actualitat en l'àmbit de la sanitat pública en el diagnòstic i tractament mèdic o quirúrgic de pacients amb glaucoma de diferents etiologies utilitzant tècniques actuals i individualitzant el tractament a cada pacient.
Ha participat en cursos i ponències adreçades a la formació d'oftalmòlegs generals així com a metges d'atenció primària i geriàtrica per millorar el coneixement sobre el Glaucoma i la importància del seu diagnòstic precoç. Membre actiu de la Societat Espanyola de Glaucoma, amb participació a congressos i reunions científiques d'especialistes de Glaucoma a nivell Europeu.
 

Xarxes Socials:
Linkedin
 
Procediments que realitza:
Quirúrgics: Esclerectomia Profunda No Penetrant / Trabeculectomia modificada amb implant ExPress / Trabeculectomia clàssica / Dispositius de Drenatge de Glaucoma / Implants angulars / Goniosinequiolisis en glaucoma agut / Cirurgia de Cataractes
Làsers: Iridotomia / Trabeculoplastia / Iridoplastia / Gonipunció
Clínics: Diagnòstic i seguiment / Estudi progressió / Glaucoma primari angle obert / Glaucomes d'angle obert secundaris / Prevenció glaucoma angle estret / Glaucoma agut primari o secundaris / Glaucoma crònic d'angle estret / Tractament mèdic glaucoma
Dra. C. Pujadas