L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Miopia

La miopia és un defecte refractiu causat, principalment, per una longitud gran de l'ull que fa que els raigs de llum s’enfoquin davant la retina, i no a sobre d’ella. Aquesta alteració provoca  la visió borrosa de lluny.