L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS



Cirurgia de la cataracta

Cirurgia de la cataracta


L'únic tractament actual per a les Cataractes consisteix en l'extracció del Cristal·lí opac i la seva substitució per una Lent Intra-Ocular clara de la potència òptica que requereixi el seu ull. Per extreure el Cristal·lí opac, el cirurgià utilitza una tècnica anomenada Facoemulsificació. Aquesta tècnica comença amb una incisió microscòpica que es tancarà per si sola i a través de la qual s'introdueixen  instruments que descompon amb suavitat la Cataracta i l'aspira en fragments diminuts. Una vegada el cirurgià ha eliminat el contingut del Cristal·lí respectant la seva curvatura (càpsula del Cristal·lí), introdueix una Lent Intra-Ocular plegable que es col·loca dins del sac capsular que allotjava prèviament el Cristal·lí.

 La cirurgia del Cristal·lí, mitjançant Facoemulsificació, és actualment una tècnica:

1. Molt ràpida i indolora.
2. Que no necessita anestèsia general. Unes gotes de col·liri anestèsic són suficients.
3. Amb una recuperació visual molt ràpida.

La tecnologia actual en el disseny i fabricació de Lents Intra-Oculars permet, en casos seleccionats, la implantació de LENTS MULTIFOCALS i/o TÒRIQUES aprofitant la cirurgia d'extracció del Cristal·lí. Les Lents Intra-Oculars Multifocals i/o Tòriques estan dissenyades per permetre una visió sense ulleres tant de lluny com d'aprop. Són considerades actualment com una de les tècniques quirúrgiques més segures, precises i predictibles per al tractament de la PRESBÍCIA o VISTA CANSADA. El seu oftalmòleg li dirà si estan indicades en el seu cas.


Cirurgia refractiva

Cirurgia refractiva


Tècniques per poder anar sense ulleres o lents de contacte.
A continuació detallarem i explicarem les opcions més habituals, que depenen d'uns factors variables en cada persona:

1. Defecte de graduació, el seu valor i el temps d'estabilitat.
2. Edat.
3. Gruix de la còrnia.
4. Potència diòptrica de la còrnia.
5. Profunditat de la càmera anterior.
6. Nombre de cèl·lules de l'endoteli corneal.
7. Manca de llàgrima.
8. Existència de cataracta o d'una altra malaltia de l'ull o de les parpelles.
 
 
Defectes comuns,

La hipermetropia no augmenta. És normal a la infància i disminueix habitualment fins als 12 anys.

La miopia no disminueix. Augmenta quan l'ull creix, i el més habitual és que ho faci mitja diòptria per any. Una persona està estable quan fa dos anys o més que no li hem de pujar les diòptries de la seva graduació. En miopies altes (més de sis diòptries) la possibilitat d'un creixement de l'ull més enllà dels dos anys és més alta que en miopies baixes, i pot fer-ho al cap de 10 o 15 anys i fins als 45 anys. La miopia no augmenta durant l'embaràs excepte si coincideixen totes dues condicions, poc sovint, actualment ja que es tenen els fills en èpoques en què la miopia ja quasi no empitjora.

L'astigmatisme congènit (que ja existeix en el moment del naixement) correspon al 95% dels astigmatismes i quasi no varia durant la vida. Quan aquest astigmatisme canvia en un infant o un adolescent hem de buscar una malaltia corneal.

Abans d'una cirurgia hem de mesurar el valor de l'ametropia (defecte de graduació) després que el pacient hagi estat sense dur lents de contacte uns cinc dies i de posar-li gotes de cicloplègic (col·liri que paralitza el cos ciliar de l'ull i per tant l'acomodació). Això fa que hi vegi malament durant 12-24 hores després de la visita perquè no pot enfocar correctament.

El gruix i la potència de la còrnia d'una persona normal es mantenen estables durant la vida.

La profunditat de la càmera anterior disminueix a poc a poc amb l'edat.

El nombre de les cèl·lules de l'endoteli de la còrnia disminueix naturalment amb l'edat. També ho fa si hi ha un traumatisme o una intervenció quirúrgica de l'ull. Aquestes cèl·lules són les encarregades de mantenir el teixit corneal deshidratat perquè sigui transparent. Han d'estar en bon estat i tenir-ne un nombre mínim per poder implantar una lent intraocular malgrat que avui podem trasplantar-les.

Mesurem la quantitat de llàgrima que es produeix i la pel·lícula llagrimal abans de Lasik o PRK.

La cirurgia refractiva per definició es realitza en un ull que té miopia o hipermetropia o astigmatisme o presbícia però cap més malaltia. Si té qualsevol defecte com la pressió elevada, opacitat del cristal·lí o una còrnia deformada o massa prima, la cirurgia pot estar contraindicada. Mai afegirem problemes per voler eliminar les ulleres.

La visita per decidir si una persona es pot intervenir amb cirurgia refractiva i quina tècnica escollim pot durar una o dues hores o necessitar més d'una visita. Un ull ben operat quasi mai dóna problemes, però per la seva alta sensibilitat i precisió òptica la cirurgia ha de ser exquisida. La visita preoperatòria és tan important com la cirurgia mateixa. Hem d'explicar quin objectiu volem assolir i no prometre resultats que no siguin reals. Les expectatives del pacient han de ser acomplertes.

Per corregir els defectes de graduació podem modificar la lent natural de l'ull, la còrnia (amb cirurgia LASIK o PRK),  o afegir-n'hi una altra a la càmera anterior, posterior (cirurgia amb lents fàquiques) o substituint el cristal·lí (Cirurgia del cristal·lí transparent).
 

A.     Cirurgia làser amb LASIK i PRK 

Operem Lasik des de fa 20 anys. És la cirurgia que es realitza en major nombre a tot el món. El terme LASIK és un acrònim que ve de Laser Assisted in Situ Keratomileusis, i vol dir modificació de la corba de la cara anterior de la còrnia amb làser. Té com a objectiu canviar les diòptries de la còrnia i enfocar la imatge correctament a la retina.

Consideracions:
 • No és un procediment reversible, el teixit eliminat no es pot tornar a posar.
 • Normalment operem els dos ulls en la mateixa sessió des de l'any 2008.
 • Quan l'energia del làser volatilitza els enllaços moleculars del teixit corneal durant la cirurgia es pot sentir pudor de socarrimat i és normal.
 • Si l'ull creix després de la cirurgia, podrem necessitar correcció òptica per miopia començant altre cop de zero.
 • Podem tractar fins a 8 diòptries de miopia, 6 d'astigmatisme i 3 d'hipermetropia amb èxit amb la màquina que tenim actualment. Valors més elevats tenen més efectes indesitjables de mala visió nocturna i halos al voltant dels llums.
 • El nombre de diòptries a tractar depèn del gruix i del radi de la còrnia, i de la mida de la nineta en la foscor.
 • Fa anys havíem de re operar més del 15% dels pacients perquè la graduació no quedava prou exacte. Actualment només dos o tres l'any: ha millorat espectacularment la precisió i han disminuït les complicacions.
 • Durant la cirurgia lesionem els nervis de la còrnia i es produeix menys llàgrima per manca d'estímul a la superfície. L'ull sec secundari normalment dura entre un i tres mesos però pot ser més persistent.
 • Mesurem la quantitat de llàgrima amb el test de Schrimer després d'instil·lar anestèsic abans de la cirurgia. Mesurem la qualitat de la pel·lícula lacrimal amb el test BUT (Break Up Time, temps de ruptura de la llàgrima). Tenyim la llàgrima amb fluoresceïna i determinem quants segons tarda a trencar-se la pel·lícula.
 • Una variant del Lasik és la PRK (Photorefractive Keratectomy, eliminació de teixit cornial amb fotons amb finalitat refractiva). Està indicada en distròfies de la membrana basal epitelial, en opacitats superficials o en persones amb alt risc de traumatismes cornials (boxadors). Es fa servir el mateix làser però sense el microqueratom. Els resultats visuals als dos o tres mesos són els mateixos. La recuperació és més lenta.
 • Després de la cirurgia es poden prescriure lents de contacte terapèutiques, es duen uns dies sense treure-les a la nit i serveixen de reservori de medicació i actuen com a protector transparent.
 • Les complicacions derivades del microqueratom (aparell que talla el lentícul corneal de 90 a 120 micres de gruix) també han disminuït amb els nous models. En alguns casos de mides extremes d'alguns paràmetres indiquem la conveniència d'usar el làser de femtosegon per realitzar-lo malgrat que encareixi el procediment.
 • Els perfils de la zona òptica que forma el làser actual són asfèrics i òpticament millors, i per tant la visió nocturna té menys aberracions i és més clara. • L'estabilització de la refracció s'aconsegueix al cap de dos mesos de la cirurgia.
 • El tractament amb col·liris antiinflamatoris, antibiòtics i llàgrimes artificials sense conservants és fonamental per aconseguir un bon resultat.
 • Per evitar el desplaçament del lentícul no s'ha de fregar els ulls durant 6 setmanes després de la cirurgia.
 • És essencial rentar-se i desmaquillar-se perfectament abans.
 • Ningú que estigui a la sala del làser pot dur perfum, colònies o cosmètics que continguin alcohol. Aquest s'evapora i el raig de làser no arriba a la còrnia en xocar amb les partícules de l'aire: això fa que no es corregeixin totes les diòptries programades
 • És molt important mantenir el temps dels passos de la cirurgia per evitar l'evaporació d'aigua de la còrnia. Això provoca dessecació i aprimament i fa que el làser tingui més efecte del desitjat i hipercorregeixi en diòptries.
 • Durant l'aplicació del microqueratom mecànic o del femtosegon provoquem un efecte ventosa que puja la pressió de l'ull durant uns segons. Durant aquest període el pacient no veu res però es recupera totalment quan es retira la succió.




Incisions arquejades:

Molt usades fins fa dotze anys, quan les fèiem a pols amb bisturís calibrats de diamant, ara tornen per la seva senzillesa amb més efectivitat i exactitud gràcies al làser de femtosegon. A favor seu hi ha el fet que no es toca l'eix visual i la zona òptica és ampla. Serveixen sobretot pels astigmatismes mixtes. Els aparells de Lasik tracten també aquests astigmatismes.



B.     Cirurgia amb lents fàquiques (ICL, Artiflex…)

Artisan o Artiflex, de Ophtec, de suport iridià, que serveixen per tots els defectes refractius menys la presbícia.







ICL, de Staar, que es col·loca davant del cristal·lí i darrere l'iris tracta habitualment miopia i astigmatisme. No és visible quan la nineta és normal.

C.     Cirurgia del cristali trasparent

Lents que s'implanten dins del sac capsular, un cop buidat el contingut del cristal·lí. Poden corregir tots els defectes inclosa la presbícia. S'implanten habitualment quan hi ha cataracta, després dels 50 anys en persones amb defectes de graduació de lluny i de prop, o en emmetrops (que no necessiten correcció òptica de lluny) per la presbícia. Són les més usades i n'hi ha molts models i tipus de diferents materials.






Cirurgia del queratocon

Cirurgia del queratocon


A.     Crosslinking

Cirurgia en la qual s'aplica una substància sobre la còrnia juntament amb unes radiacions ultravioletes, permetent enfortir-la i evitar la seva deformació. És un procés ràpid i segur que es realitza de forma ambulatòria.

B.     Anells intraestromals

Cirurgia ambulatòria consistent en implantar uns anells a dins de la còrnia, quan aquesta està deformada, moldejant i regularitzant així la seva forma.

C.     Trasplant corneal estroma anterior (DALK)

Cirurgia ambulatòria en la qual se substitueix la part anterior de la còrnia, conservant la capa més interna (endoteli). Es realitza durant la patologia afecta només les capes superficials de la còrnia (deformacions per queratocon, cicatrius corneals), permetent menys risc de rebuig corneal, donat que no substituïm l'endoteli.
 


Cirurgia del pterigi amb autoimplant conjuntival

Cirurgia del pterigi amb autoimplant conjuntival


Sota anestèsia regional es realitza exèresis de la lesió conjuntival anomenada pterigi deixant lliure de lesió la esclera i la còrnea i s'extreu un empelt de conjuntiva superior habitualment del mateix ull i s'adhereix a l'esclera amb tissucol (adhesiu biològic) o amb sutures absorbibles.


Queratoplàstia o trasplantament corneal penetrant

Queratoplàstia o trasplantament corneal penetrant


Cirurgia ambulatòria en la qual se substitueix tota la còrnia del pacient per una còrnia donant. S'aconsegueix una gran millora de l'agudesa visual, en recuperar la transparència de la còrnia.




DMEK (queratoplastia endotelial de membrana de Descemet)

DMEK (queratoplastia endotelial de membrana de Descemet)


Cirurgia ambulatòria en la qual se substitueix la capa més interna de la còrnia (endoteli), conservant les capes externes. Està indicada quan l'única capa afectada és l'endoteli com seria el cas de còrnies guttates descompensades o descompensacions corneals posteriors a la cirurgia de cataracta (queratopatia bullosa).


Queratotomia arcuada

Queratotomia arcuada


Cirurgia corneal ambulatòria que es realitza en còrnies amb elevats astigmatismes. Es realitzen unes incisions corneals en l'eix més corbat que permeten disminuir parcialment o totalment la deformació de la còrnia secundària a l'astigmatisme.


Trasplantament de membrana amniòtica

Trasplantament de membrana amniòtica


Cirurgia ambulatòria en la qual s'implanta un fragment de membrana amniòtica (teixit derivat de la capa interna de la placenta materna). Aquest teixit té importants factors antiinflamatoris i cicatritzants. Sobretot s'utilitza com a empelt o recobriment quan hi ha lesions corneals, però també es pot utilitzar per reconstruir alteracions conjuntivals.


Vitrectomia

Vitrectomia


És la principal tècnica per la cirurgia dels problemes de retina. Consisteix en una mena de endoscòpia a la cavitat ocular. Mitjançant uns utensilis de mida molt petit i ferides molt petites (de vegades no necessiten ni tan sols punts de sutura per tancar), s'accedeix a la cavitat ocular. Un cop dintre la tècnica es pot combinar amb la realització de làser o amb la retirada d'una membrana epiretiniana, facilitar el tancament d'un forat macular o intercanvi per gas intraocular. La cirurgia es realitza normalment amb anestèsia local amb una sedació suau i pot ser ambulatòria.


Cirurgia escleral

Cirurgia escleral


Es tracta de la tècnica que durant molts anys més s'ha fet servir per solucionar els despreniments de retina. Consisteix en la col·locació d'un cinturó de silicona al voltant de l'ull, de vegades també poden posar-se només una part de la circumferència. La cirurgia es realitza normalment amb anestèsia local amb una sedació suau i pot ser ambulatòria.


Trabeculectomia

Trabeculectomia


Procediment quirúrgic més utilitzat al món pel control del glaucoma. Pot efectuar-se al glaucoma d'angle obert o tancat. S'efectua amb anestèsia local (retrobulbar) i sedació. Consisteix a establir una comunicació entre la cambra anterior i l'espai subconjuntival a través d'una fístula quirúrgica regulada per un tapet escleral suturat que permet el flux de l'humor aquós. S'utilitzen fàrmacs antimitòtics(mitomicina, 5-fluorouracilo) i fàrmacs antiVEGF per a evitar la cicatrització excessiva de la fístula i mantenir una filtració regular al llarg del temps. Variants d'aquesta tècnica han incorporat implants associats com l'Express.




Esclerectomia profunda no perforant

Esclerectomia profunda no perforant


Procediment quirúrgic alternatiu a la trabeculectomia pel tractament dels glaucomes d'angle obert desenvolupada en l'última dècada. Es caracteritza per ser un procediment menys agressiu pel que fa a la potència en la reducció de la pressió intraocular i en l'aparició de complicacions postoperatòries immediates (hipotonia ocular). Requereix l'aplicació d'un implant intraescleral (Snopper, t-Flux...). En el postoperatori pot requerir-se d'una goniopunció amb làser YAG en la membrana trabeculodescemètica a fi d'aconseguir una pressió intraocular baixa a llarg termini.


Dispositius de drenatge o vàlvules

Dispositius de drenatge o vàlvules


S'utilitzen per al tractament de glaucomes secundaris o complexos quan fracassen les tècniques convencionals (trabeculectomia, esclerectomia profunda no perforant) i l'ull és encara viable. S'implanten sota anestèsia local i sedació. Els més utilitzats són l'implant de Molteno i la vàlvula d'Ahmed.


Cirurgia d’ectropi

Cirurgia d’ectropi


Per corregir l'eversió de la parpella es realitza sota anestèsia regional una cirurgia ambulatòria que consisteix a realitzar una tira tarsal que impliqui la reposició i ajustament de la parpella amb una sutura en canto lateral
 1. Cirurgia d'Ectropi Involutiu: tira tarsal, Kuhnt-Swymanowsky, Lazy-T, reparació retractors amb sutures inversores, fus medial, cantopèxia lateral o medial.
 2. Cirurgia d'Ectropi Mecànic: excisió lesió tumoral.
 3. Cirurgia d'Ectropi Paralític: tira tarsal +/- lifting mig facial +/- empelt lamel·la posterior. Cicatricial: empelt cutani + tira tarsal +/- lifting mig facial 



Cirurgia d’entropi

Cirurgia d’entropi


En presentar la posició anòmala de la parpella cap a dins, pot ocasionar disconfort i lesions corneals degut el contacte de les pestanyes a la superfície ocular pel que sota anestèsia regional es realitza una cirurgia ambulatòria de sutures eversores de Quickert per la reposició de la parpella.

Altres cirurgies:
 1. Sutures eversores + tira tarsal.
 2. Reposició dels retractors via anterior o posterior.
 3. En cas de causa cicatricial, fractura tarsal + rotació terminal, divisió lamel·lar amb anteroposició lamel·la posterior +/- tira tarsal +/- empelt mucosa bucal.



Cirurgia de ptosi

Cirurgia de ptosi


Procediment sota anestèsia local (i en alguns casos, anestèsia general en cas de ptosi congènita a la infància) en el qual ja sigui via transcutània o transconjuntival s'efectua una reparació i/o resecció del múscul elevador i/o múscul de Muller al tars. En cas d'efectuar una suspensió al frontal es produeix una comunicació entre el múscul frontal i el traç superior a través de la inserció d'un material biocompatible (fàscia lata, fàscia temporal autòlogues o material sintètic com PTFE, goretex...).


Cirurgia de l’exoftàlmia

Cirurgia de l’exoftàlmia


Reducció de l'ull a la seva posició natural dintre de l'òrbita mitjançant l'extracció de greix disminuint el contingut orbitari i/o extracció de les parets orbitàries a fi d'augmentar el continent. Es caracteritza per una elevada complexitat i s'efectua sota anestèsia general.


Orbiculectomia

Orbiculectomia


Cirurgia de l'òrbita aplicada a la reparació de fractures orbitàries, biòpsies orbitàries diagnòstiques i/o terapèutiques o cirurgia de l'exoftalmos. Cirurgia d'elevada complexitat sota anestèsia general.


Cirurgia de tumor benigne i maligne

Cirurgia de tumor benigne i maligne


Consisteix en l'exèresi de la tumoració i la reparació de l'estàtica palpebral sigui de manera directa o a través de penjolls o empelts. La peça quirúrgica-biopsia es remet per estudi anatomopatòlogic a fi de confirmar l'extirpació completa del tumor maligne.


Cirurgia de restauració de volum orbitari

Cirurgia de restauració de volum orbitari


En l'anoftàlmia i en les fractures orbitàries associada a enoftalmos. Consisteix a restablir el volum orbitari mitjançant l'ús d'implant autòlegs (greix, ós, cartílag...) o heteròlegs (goretex, PTFE, silicona...). Es realitza sota anestèsia general i és un procediment d'elevada complexitat.


Cirurgia de midface lift

Cirurgia de midface lift


Consisteix en l'elevació de la pell i teixit subcutani de la regió malar a fi de poder tractar la retracció palpebral de la parpella inferior. Les seves principals indicacions són la paràlisi facial i les complicacions de la blefaroplàstia inferior transcutània, així com els casos de rejoveniment periocular.


Cirurgia de l’orbitopatia tiroïdal

Cirurgia de l’orbitopatia tiroïdal


Terme que engloba la cirurgia de l'exoftalmos (descompressió orbitària que pot ser només de greix o òssia, en aquesta última s'extreuen segments de les parets inferior, medial i/o lateral a fi de poder reduir l'exoftalmos), de la retracció palpebral o de l´estrabisme associat amb l'orbitopatia associada a la tiroides.


Cirurgia de retracció palpebral

Cirurgia de retracció palpebral


Procediments utilitzats amb la finalitat de disminuir la fenedura interpalpebral en el seu diàmetre vertical i així disminuir l'exposició corneal. Pot associar-se de l'ús de material autòleg/ heteròleg (tars, cartílag auricular, PTFE, goretex, ...).


Cantoplàstia

Cantoplàstia


Cirurgia del canto lateral o medial de la parpella a fi d'aconseguir una millor estàtica i funcionalisme palpebral. La més utilitzada és la cantoplàstia lateral en el tractament de l'ectropi involutiu i la paràlisi facial.


Enucleació

Enucleació


És l'extracció total del globus ocular. Durant l'operació, el cirurgià extreu el globus ocular del pacient i introdueix un implant de la mateixa mida al lloc que ocupava per evitar que la cavitat oftàlmica es quedi sense volum.


Evisceració

Evisceració


L'evisceració és un procediment quirúrgic que consisteix a extreure els continguts interns de l'ull conservant-ne l'escleròtica i els músculs. Durant l'operació, el cirurgià extreu el globus ocular del pacient conservant-ne l'escleròtica i els músculs i introdueix un implant de la mateixa mida al lloc que ocupava per evitar que la cavitat oftàlmica es quedi sense volum.


Exenteració

Exenteració


L'exenteració és un procediment quirúrgic que consisteix a extreure el contingut orbitari (parcialment o totalment) segons la localització del tumor intraocular o palpebral. Durant l'operació, el cirurgià extreu el contingut periocular i orbitari del pacient.


Reconstrucció orbitària

Reconstrucció orbitària


Reconstrucció del volum orbitari i de la posició del globus ocular associada a traumatismes orbitaris principalment. Pot implicar l'ús d'implants autòlegs o heteròlegs o de fillers. Cirurgia d´elevada complexitat sota anestèsia general.


Implant orbitari secundari

Implant orbitari secundari


En casos de complicacions dintre de l'anoftalmia (exposicions, infeccions, defectes de volum per implant insuficient). Consisteix en la col·locació d'una esfera a fi de corregir el defecte de volum existent. L'implant pot ser de silicona,polietilèpuros,hidroxiapatitaobioceràmica. Cirurgia d´elevada complexitat sota anestèsia general.


Reconstrucció de fons de sac

Reconstrucció de fons de sac


Procediment associat en els casos d'anoftalmia, sobretot davant d'un síndrome postenucleació que no permet l'adaptació d'una pròtesi ocular extrínseca.


Reconstrucció palpebral

Reconstrucció palpebral


Associada a traumatismes palpebrals i cirurgia dels tumors palpebrals malignes (i benignes en alguns casos)


Tubs de Jones

Tubs de Jones


S'utilitzen associats a la conjuntivodacriocistorinostomia, procediment quirúrgic estàndard en el tractament d'obstrucció de la via llagrimal alta a escala del canalicle (obstruccions canaliculars). També es poden utilitzar en el tractament de l'epífora en casos d'absència de sac llagrimal o fracàs de la dacriocistorinostomia.


Dacriocistorrinostomia

Dacriocistorrinostomia


Procediment estàndard pel tractament de l'obstrucció de la via llagrimal baixa. Pot efectuar-se via transcutània, endonasal o transcanalicular.
Consisteix a efectuar una comunicació permanent entre el llac llagrimal de l'ull i la fosa nasal mitjançant la realització d'una rinostomia. Pot associar-se d'intubació canalicular o no i de l'ús o no d'antimitòtics.


Blefaroplàstia

Blefaroplàstia


Cirurgia de la parpella de manera genèrica, però en la realitat aquest terme s'aplica a la cirurgia cosmètica ocular per a l'extracció de l'excés de pell a la parpella superior (dermatocalàsia) o de les bosses de la parpella inferior. Pot associar-se a cirurgia de la ptosi palpebral, cirurgia de la cella, lipectomia periocular, cantoplàstia/cantopèxia, píling químic, etc.


Descompressió orbitària

Descompressió orbitària


Procediment quirúrgic per a la reducció de l’exoftalmos o protusió anterior de l'ull. La seva principal indicació és l'orbitopatia associada a la tiroides per exposició corneal, neuropatia òptica o bé orbitopatia inflamatòria no controlada. Es realitza sempre sota anestèsia general i pot ser només de greix o bé òssia amb lipectomia orbitària; en aquest darrer cas, s'extrauen una, dues o tres parets òssies orbitàries a fi de poder posicionar l'ull dintre de la cavitat orbitària. És un procediment d'elevada complexitat.


Cirurgia de l’estrabisme

Cirurgia de l’estrabisme


Consisteix en reforçar o afeblir un múscul.
Resecció: eliminar un segment del múscul per tensar-lo i per tan reforcem l’acció.
Retroinserció: desplaçar cap enrere la inserció muscular per afeblir-lo.


TRACTAMENTS TERAPÈUTICS



Fotocoagulació amb làser

Fotocoagulació amb làser


La fotocoagulació amb làser a la retina és una tècnica molt segura que es realitza de forma ambulatòria, s'utilitza principalment per al tractament de la retinopatia diabètica proliferativa i per tractar els estrips o forats a la retina. De vegades aquesta tècnica es pot realitzar al quiròfan combinant-la amb la vitrectomia pars plana.


Capsulotomia

Capsulotomia


Conegut entre els pacients com la necessitat de netejar la lent intraocular. El que realment passa és que un temps després de la intervenció de cataracta amb implant intraocular, el sac on es posa la lent s'opacifica pel que es tradueix en una disminució de l'agudesa visual. Per recuperar la visió es realitza amb làser YAG el trencament d'aquesta càpsula per la zona central. No és una tècnica dolorosa i la recuperació visual és ràpida.


Iridoplàstia

Iridoplàstia


S'efectua amb làser YAG. Consisteix a efectuar un làser amb efecte tèrmic que retrau l'iris perifèric a fi d'augmentar l'espai l'angle de la càmera anterior. La seva principal indicació és el glaucoma agut d'angle estret i l'iris plateau..


Trabeculoplàstia

Trabeculoplàstia


S'efectua amb làser argó. Consisteix a efectuar làser tèrmic a nivel del trabecul pigmentat a fi d'augmentar la via de drenatge


Injeccions intravítries

Injeccions intravítries


Actualment el tractament amb injeccions intravitreas és d'elecció per la degeneració macular, alguns casos de retinopatia diabètica i oclusions vasculars de la retina entre altres problemes de retina. Es realitza sota anestèsia tòpica, amb les precaucions pertinents d'asèpsia i de forma ambulatòria. Els principals fàrmacs que posen actualment són: Eylea, Lucentis, Avastin i Ozurdex.


Iridotomia

Iridotomia


Consisteix amb làser YAG realitzar un foradet a l'iris per permetre el flux del humor aquós entre la càmera posterior i anterior. Es realitza en pacients que presenten una càmera estreta i per tant més risc de patir un glaucoma agut.


Ciclofotocoagulació transescleral

Ciclofotocoagulació transescleral


No disposem d´aquesta tecnología


Endociclofotocoagulació amb làser de díode

Endociclofotocoagulació amb làser de díode


No disposem d´aquesta tecnologia


Sondatges lacrimals

Sondatges lacrimals


Consisteix a fer passar una sonda pel conducte llagrimal a través del punt llagrimal prèviament dilatat per explorar la via llagrimal en pacients que presenten llagrimeig constant.
Es pot realitzar a la consulta sota anestèsia tòpica excepte en nens que requereix anestèsia general inhalatòria.


Extracció de mostres oculars

Extracció de mostres oculars





Crioteràpia

Crioteràpia


És una de les tècniques més antigues per al tractament del despreniment de retina. Actualment es realitza en alguns casos associada a altres tècniques com la cirurgiaescleral. Es fa a quiròfan amb anestèsia local i de forma ambulatòria.


Teràpia fotodinàmica

Teràpia fotodinàmica


Es realitza amb l'administració intravitrea del verteporfin. Un cop es distribueix el fàrmac pels vasos de la retina es procedeix a il·luminar la zona danyada de la retina amb una font de llum durant uns segons. És una tècnica segura que es realitza de forma ambulatòria. En administrar un fàrmac sensible a la llum es recomana que el pacient no rebi llum directa durant almenys 48 hores.


Fractura orbitària

Fractura orbitària


Ruptura de la continuïtat del vorell orbitari pel que pot implicar visió doble per atrapament de la musculatura ocular. Sol requerir proves d’imatge i en alguns casos intervenció quirúrgica


Drenatge d’abscessos

Drenatge d’abscessos





Tractaments farmacològics

Tractaments farmacològics


Algunes de les patologies de l’oftalmologia requereixen l’aplicació d’un tractament farmacològic, que en cada cas el metge receptarà el més adient segons la patologia. Entre els quals trobem:

1.     TOXINA BOTULINICA

2.     ANTIBIÒTICS I ANTIINFLAMATORIS

3.     COMPRIMITS D’ACETAZOLAMIDA

4.     FÀRMACS IMMUNOMODULADORS

5.     ALTRES


OPTOMETRIA



Correcció òptica de l’astigmatisme amb ulleres o lents de contacte

Correcció òptica de l’astigmatisme amb ulleres o lents de contacte


L'astigmatisme es pot corregir amb lents oftàlmiques tòriques (ulleres), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).




Correcció òptica de la presbícia amb ulleres o lents de contacte

Correcció òptica de la presbícia amb ulleres o lents de contacte


La presbícia es pot corregir amb lents oftàlmiques (convergents, bifocals o multifocals progressives), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).


Correcció òptica de la miopia amb ulleres o lents de contacte

Correcció òptica de la miopia amb ulleres o lents de contacte


La miopia es pot corregir amb lents oftàlmiques divergents (ulleres), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).


Correcció òptica de la hipermetropia amb ulleres o lents de contacte

Correcció òptica de la hipermetropia amb ulleres o lents de contacte


La hipermetropia es pot corregir amb lents oftàlmiques convergents (ulleres), així com amb lents de contacte del mateix tipus (ja siguin de material hidrogel, hidrogel de silicona, o bé lents rígides permeables al gas).


Monovisió

Monovisió


La monovisió és un recurs que permet veure en visió llunyana i propera sense necessitat de correcció òptica. Consisteix a enfocar l'ull dominant en visió llunyana, i el no dominant en visió propera; es pot realitzar amb cirurgia, lents de contacte i ulleres.


Filtres especials

Filtres especials


Lents oftàlmiques que permeten una millora de contrast, així com una major protecció enfront dels efectes nocius de la llum ultraviolada; molt important en pacients amb patologies retinianes. En general se'n fa ús per disminuir la sensació d'enlluernament.
 


Baixa visió

Baixa visió


Ajudes òptiques visuals per pacients que presenten agudeses visuals tan baixes que els hi dificulten el desenvolupament normal de les seves activitats habituals. Poden ser telescopis, telelupes, lupes, filtres...


Tractament amb ORTO-K

Tractament amb ORTO-K


Procediment no quirúrgic i reversible que utilitza lents de contacte rígides permeables al gas en ús nocturn, amb el propòsit de reduir la miopia i petits astigmatismes durant el dia, sense necessitat d'utilitzar ulleres o lents de contacte.