L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

QUI SOM

L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) és una empresa fundada l’any 1990 que treballa constantment per aconseguir un dels millors equips de Catalunya, tant a nivell professional i humà (amb un equip d’especialistes en cada una de les diferents parts de l’ull) com en instal·lacions i equipaments tècnics. Aquest treball ha estat, precisament, una de les claus d’èxits del nostre projecte per adquirir la confiança dels pacients i especialistes de la medicina.
Vam néixer amb l’objectiu de ser un servei més de Clínica de Girona per tal d’oferir atenció oftalmològica –branca de la medicina que vetlla per la salut i el benestar ocular a les comarques gironines i resta de Catalunya. Així, en tant que professionals d’aquest centre hospitalari, l’IOC compta no només amb l’equip d’especialistes que integren el propi Institut; sinó que també té al seu abast el conjunt de metges que formen part de la clínica.
QUI SOM QUI SOM QUI SOM QUI SOM QUI SOM QUI SOM QUI SOM QUI SOM