L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

L'Institut d'Oftalmologia Clínica Salus Infirmorum de Banyoles
L'Institut Oftalmològic Clínica Girona (IOC) treballa conjuntament amb la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles aportant el servei d'oftalmologia al territori de Banyoles.

Tal com s'ha publicat aquest mes a la revista de l'
Agenda de Banyoles«En aquesta consulta disposem d'especialistes en oftalmologia general i de diferents equipaments tècnics per a realitzar les proves diagnòstiques bàsiques als nostres pacients: estudi del fons d'ull, anàlisi de la pressió intraocular, OCT, etc.»


En els casos on és necessària una avaluació més exhaustiva o un tractament concret, el pacient és derivat al nostre centre de Girona, on disposa d'un equip d'especialistes en cada una de les parts dels ulls, així com de les instal·lacions i equipaments mèdics especialitzats. 


El
Dr Anibal Gallardo i el Dr Àlex Giménez són els especialistes que visiten a la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles, treballant en constant sintonia amb la Clínica d'Oftalmologia Girona.


Tota la informació sobre la notícia a l'
Agenda Banyoles
06/02/2020