L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

INSTAL·LACIONS

L' IOC està situat en el mateix centre de la ciutat de Girona on tenim les nostres instal·lacions especialment dissenyades per atendre i donar la millor atenció mèdica i quirúrgica als nostres pacients.
 

Així mateix, disposem de la més avançada tecnologia a nivell de proves diagnòstiques com en procediments quirúrgics. Les nostres instal·lacions estan pensades per oferir una atenció personalitzada als nostres pacients.
 
Per aquests motius hem ampliat les nostres instal·lacions.
 
L'IOC disposa de:
  • 4 Despatxos d'oftalmologia
    • Retina
    • Cirurgia del Cristal·lí
    • 2 Oftalmologia General
 
  • 3 Despatxos d'Optometria
  • 4 Sales de Diagnòstic
  • 1 Quiròfan de Cirurgia Refractiva.
DIAGNOSI GENERAL
DIAGNOSI GENERAL DIAGNOSI GENERAL DIAGNOSI GENERAL DIAGNOSI GENERAL DIAGNOSI GENERAL DIAGNOSI GENERAL DIAGNOSI GENERAL