L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Hipermetropia

La hipermetropia és un defecte refractiu causat per una longitud petita de l'ull que fa que els raigs de llum s’enfoquin darrera la retina, provocant la visió borrosa dels objectes propers. Amb el pas del temps es pot acabar, també, amb dificultats en visió llunyana.