L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF B17356932
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Dr. Emili Ayats

Cirurgia de Cataracta i del cristal·li nº1455

 Hospital Clínic de Barcelona (1978-1982)
- Cirurgià de la part anterior de l’ull
- Innovador de diverses tècniques en la cirurgia de les cataractes
- Soci fundador de l’Institut Oftalmològic de Catalunya (IOC) Clínia Girona
- Membre de la Societat Catalana d’Oftalmologia
- Membre de la Societat Francesa d’Oftalmologia 

Xarxes Socials:
Linkedin
 
Procediments que realitza:
Cataractes / Lents intraoculars / Cirurgía glaucoma – Facotrabe / Hipertensió ocular / Presbícia

 
Dr. Emili Ayats