L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 
Com afecta la diabetis a la salut visual?

La diabetis és una patologia que afecta la capacitat del cos a produir insulina i d’absorbir la glucosa. La insulina és produïda pel pàncrees, i la seva funció és ajudar a la glucosa a entrar a les cèl·lules per tal de donar energia. Si la glucosa no arriba a les cèl·lules, es queda a la sang amb la qual cosa pot provocar complicacions en diferents vasos sanguinis del cos, incloent els petits vasos sanguinis dels ulls.

 

Quan la glucosa afecta als vasos de la retina i els altera, s’anomena retinopatia diabètica. Provoca que aquests petits conductes puguin inflar-se o fins i tot tenir fuites, o bé tancar-se i impedir que flueixi la sang. Totes aquestes interaccions poden provocar problemes que afecten la visió, fins al punt de poder perdre-la si no es controla. La retinopatia diabètica és la causa més freqüent de ceguesa entre els joves al món desenvolupat.

 

Qui pot tenir risc de tenir retinopatia diabètica?

 

Totes aquelles persones diabètiques, tant del tipus 1 com del tipus 2 tenen risc de patir retinopatia diabètica. És obligatori realitzar-se una revisió oftalmològica a l’any per a totes aquelles persones que pateixen diabetis, incloent la prova de la dilatació de les pupil·les o l’observació del fons d’ull. En cas de detectar la malaltia, l’oftalmòleg pot establir unes recomanacions per a controlar-la i que no evolucioni més.

 

Existeixen, però, altres factors que poden provocar més risc de tenir retinopatia diabètica:
 

 • Glucosa en la sang. Uns nivells elevats de glucosa en sang empitjoren l’evolució de la retinopatia, per tant, és necessari tenir un control del nivell de sucre en la sang.

 • Pressió arterial. Influeix en la retinopatia diabètica. Per tant, la pressió ha de ser sempre inferior a 130/80 mmHg.

 • Duració de la diabetis. A mesura que passa el temps, des de que es detectada la diabetis, augmenten les probabilitats de tenir retinopatia diabètica.

 • Lípids a la sang. Els lípids (greixos, colesterol i fosfolípids) en la sang poden arribar a acumular-se  i provocar que els dipòsits de proteïna arribin a filtrar-se a la retina.

 • Origen ètnic. Els afroamericans i americans són més propensos a contraure la malaltia.

 • Embarassades. Durant l’embaràs hi ha més probabilitat de contraure la malaltia, per això és necessari revisar-se durant aquest període i fer els controls analítics adients.

 

Quins símptomes provoca la retinopatia diabètica?

 

A les etapes inicials és possible que no presenti símptomes, per tant, és important revisar-se la vista per a detectar-ho. A mesura que la malaltia va avançant, és possible detectar els següents símptomes:

 • ​​Visió borrosa

 • Veure àrees blanques o fosques en el camp de visió

 • Colors afeblits o apagats

 • Mala visió nocturna

 • Major nombre de “mosques” volants

 • Pèrdua de la visió

 

Quins tipus de retinopatia diabètica existeixen?

 

 • Retinopatia no proliferativa o de fons: és quan els vasos sanguinis provoquen una inflamació de la retina. Els efectes són una visió borrosa.  

 

 • Retinopatia diabètica proliferativa: consisteix en el creixement de nous vasos sanguinis a la retina, els quals poden sagnar dins de l’ull. Els efectes són un increment progressiu de punts negres en el camp visual fins a enfosquir totalment la visió.

 

Tractaments

 

Duran la primera etapa de la malaltia, és necessari observar la seva evolució i fer-se controls acurats segons ho ordeni l’oftalmòleg. Un cop la malaltia comença a afectar la visió, es pot tractar amb la fotocoagulació amb làser o bé amb injeccions intraoculars.
 

 • La fotocoagulació amb làser a la retina és una tècnica molt segura que es realitza de forma ambulatòria, s'utilitza principalment per al tractament o prevenció de la retinopatia diabètica proliferativa i l’edema macular. De vegades aquesta tècnica es pot realitzar al quiròfan combinant-la amb la vitrectomia via pars plana.

 • Les injeccions intravítrees de fàrmac. Es realitza en casos d’edema macular secundària  a la retinopatia diabètica, tot i que també és un procediment estàndard en degeneracions maculars, oclusions vasculars i altres problemes de retina. Es realitza sota anestèsia tòpica, amb les precaucions pertinents d'asèpsia i de forma ambulatòria.

 

En casos molt avançats pot ser necessària la cirurgia intraocular mitjançant vitrectomia. Aquesta és la principal tècnica per la cirurgia dels problemes de retina. Es realitza sobretot en casos de d’hemorragia vítrea, despreniment de retina o tracció de la màcula. Consisteix en una mena d’endoscòpia a la cavitat ocular. Un cop dins, la tècnica es pot combinar amb la realització de làser o amb la retirada d'una membrana epirretiniana, facilitar el tancament d'un forat macular o intercanvi per gas intraocular. La cirurgia es realitza normalment amb anestèsia local amb una sedació suau i pot ser ambulatòria.

 

La prevenció

 

El millor tractament per a la retinopatia diabètica és la prevenció. Alguns dels consells que l’Institut Oftalmològic Clínica de Girona recomana són tenir un control acurat dels nivells de glucosa a la sang i la hipertensió; mantenir una dieta sana i fer exercici.

 

Tingues cura sempre de la teva salut visual i revisa’t la vista!

 

Demana la teva cita online!

 
08/11/2018