L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia refractiva

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS

Què és la cirurgia refractiva?


La cirurgia refractiva són tècniques quirúrgiques que s’utilitzen per corregir defectes refractius de l’ull, com la miopia, l’hipermetropia, l’astigmatisme i/o la presbícia.

 

Aquests defectes de graduació són els més comuns amb els quals la imatge es percep alterada i provoca una visió borrosa. Aquesta refracció és diferent segons la manera en què la llum impacta en la retina en cada cas.

 

La correcció de miopia, hipermetropia, astigmatisme i/o presbícia mitjançant la cirurgia refractiva permet, al pacient, disminuir la dependència a les ulleres i/o lents de contacte. 

Tècniques de cirurgia refractiva:


 

Cirurgia làser amb LASIK i PRK.


La intervenció consisteix en modificar la corba de la cara anterior de la còrnia amb làser. Té com a objectiu canviar les diòptries de la còrnia i enfocar la imatge correctament a la retina.

Operem amb aquest tipus de cirurgia des de fa 20 anys. El LASIK és la cirurgia que es realitza en major nombre a tot el món.

  • Mètode ràpid i còmode.

  • Podem operar els 2 ulls en la mateixa intervenció.

  • Tractem fins a 8 diòptries de miopia, 6 d'astigmatisme i 3 d'hipermetropia amb èxit amb la màquina que disposem.

  • El 93% dels pacients presenten una visió de 20/20 o millor després de la cirurgia.


 

Implant de lent intraocular fàquica.

Es tracta de introduir una lent intraocular a dins del globus ocular i situar-la just davant de l’iris (lents Artisan o Artiflex, que són de suport iridià) o just darrera de l’iris (ICL).

Amb això, s’aconsegueix compensar la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme, independentment del nombre de diòptries, i ofereix una gran qualitat visual.


 

Cirurgia del cristal·lí transparent.

Lents que s'implanten dins del sac capsular, un cop buidat el contingut del cristal·lí. Poden corregir tots els defectes, inclosa la presbícia. S'implanten habitualment quan hi ha cataracta, després dels 50 anys en persones amb defectes de graduació de lluny i de prop, o en emmetrops (que no necessiten correcció òptica de lluny) per la presbícia.

Són els tipus de lents més usades i n'hi ha molts models i tipus de diferents materials. 

Quina tècnica de cirurgia refractiva és millor per a mi?

 

És el metge qui determina quina és la millor tècnica en cada cas.

Abans de realitzar la cirurgia, realitzem una visita prèvia per determinar si la persona es pot intervenir amb cirurgia refractiva i, en cas que sí, quina tècnica és la millor en el seu cas. Es tenen en compte les condicions personals i visuals com l’edat del pacient, les diòptries que té, el defecte refractiu que pateix, etc. 

Com és el post-operatori?

 

Depenent de la tècnica utilitzada, la recuperació serà més ràpida o una mica més progressiva, sempre i quan es segueixin totes les indicacions post-operatòries del metge. Si és així, el resultat és una molt bona qualitat visual.


M'interessa concertar cita per la visita prèvia.