L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Tractaments

Cirurgia de la cataracta

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS

L'anomenada cirurgia de cataracta o cirurgia del cristal·lí, és l'únic tractament per a les cataractes. Consisteix en l'extracció del cristal·lí opac (cataracta) i la seva substitució per una lent intra-ocular clara de la potència òptica que requereixi l'ull de cada pacient.

Per extreure el cristal·lí opac utilitzarem una tècnica anomenada facoemulsificació. Aquesta tècnica consisteix en descompondre amb suavitat la cataracta a través d'una incisió microscòpica, per extreure aquest cristal·lí opac en fragments diminuts. Una vegada fet això, s'introdueix la lent intra-ocular plegable que es col·loca dins del sac capsular que allotjava prèviament el cristal·lí.

En resum, la cirurgia de cataracta o cristal·lí mitjançant la tècnica de facoemulsificació és:

  • Molt ràpida i indolora.

  • No necessita anestèsia general. Unes gotes de col·liri anestèsic són suficients.

  • La recuperació visual és molt ràpida.


La tecnologia actual en el disseny i fabricació de lents intra-oculars permet, en casos seleccionats, la implantació de lents multifocals i/o lents tòriques aprofitant la cirurgia d'extracció del cristal·lí. Les lents intra-oculars multifocals i/o tòriques estan dissenyades per permetre una visió sense ulleres tant de lluny com de prop. Actualment, són considerades com una de les tècniques quirúrgiques més segures, precises i predictibles i també s'utilitzen, en alguns casos, pel tractament de la presbícia o vista cansada.