L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 

Patologies

Astigmatisme

La persona que pateix astigmatisme és degut a una formació irregular o asimètrica de la còrnia que impedeix que els raigs de llum s’enfoquin correctament a la retina.
Aquest defecte de refracció provoca visió distorsionada a totes les distàncies.
També pot anar acompanyat de miopia o hipermetropia.