L’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona (IOC) 
Juli Garreta, 13 2on pis · 17002 Girona
CIF  
  Registre mercantil de Girona
Volum 1198
Llibre 0
Foli 57
Secció 8
Full GI-10123
Inscrip. 5
 
L’al·lèrgia primaveral i la conjuntivitis al·lèrgica

Entremig del confinament degut al Covid-19 ens ha arribat la primavera, i, amb ella, també les al·lèrgies. Algunes persones poden patir al·lèrgia primaveral dels diferents tipus d'al·lèrgens que existeixen provocant diferents símptomes: tos, congestió de nas, mal de cap, mal de coll, asma, irritació o inflamació dels ulls, etc. És important, per tant, que el tractament a seguir sigui l’adequat en cada tipus d’al·lèrgia i recomanat per un especialista.


I entre tanta informació, també ens ha aparegut un altre dubte:
 

Com sabem que és al·lèrgia i no coronavirus?

 

Per diferenciar si els símptomes que tenim són de procedència al·lèrgica o podrien ser símptomes de coronavirus, ens centrarem en les següents observacions:

 

 • A una persona al·lèrgica li redueixen els símptomes prenent antihistamínics.
 • Els esternuts, la picor de nas, la secreció nasal acuosa, són símptomes relacionats amb l’al·lèrgia però no amb el coronavirus.
 • Els símptomes d’al·lèrgia empitjoren sortint a fora, al jardí, a la terrassa, al balcó, i milloren al estar dins de casa o en dies més freds i plujosos.
 • En casos asmàtics, els símptomes desapareixen amb broncodilatadors.
 • L’al·lèrgia i l’asma no s’associen amb el malestar i la febre.
En tot cas, si es té qualsevol mínim dubte, sempre recomanem consultar amb un servei d'atenció mèdica.


 

Què és l'al·lèrgia ocular?

 

L'al·lèrgia ocular, anomenada conjuntivitis al·lèrgica, tot i estar exposada durant tot l’any,  és un problema molt habitual en època primaveral, moment en què moltes plantes realitzen el seu procés de pol·linització.

Els nostres ulls es protegeixen reaccionant en contra de factors que els hi produeixen irritació (l'al·lergogen). Els ulls alliberen histamina i altres substàncies per a combatre l'al·lergogen i, com a conseqüència, les parpelles i la conjuntiva -que és una membrana molt fina que recobreix l'interior de les parpelles i l'exterior del globus ocular- s’inflen i s’irriten. Aquesta reacció fa que els ulls es posin vermells, piquin i això provoqui llagrimeig.

 

Quins són els símptomes de la conjuntivitis al·lèrgica?

 

 • Ulls vermells.
 • Visió borrosa temporal.
 • Llagrimeig als ulls.
 • Lleu inflamació de les parpelles.
 • Secrecions viscoses.

 

 

Quin és el tractament per l’al·lèrgia ocular?

 

El més important és identificar el causant que ens produeix la reacció al·lèrgica i, llavors, en podrem evitar el contacte. Una vegada fet això, existeixen tractaments que ens ajuden a mitigar els seus símptomes. El més adequat per a cada cas dependrà de la mena d'afectació que pateix el pacient.
 • La conjuntivitis al·lèrgica normalment es tracta amb antihistamínics que alleujen una mica la picor. O, també, pot desaparèixer per si sola en eliminar l'al·lergogen causant.
 • Llàgrimes artificials: Les gotes de llàgrimes artificials ajuden a alleujar l'al·lèrgia en els ulls en eliminar temporalment els al·lergògens de l'ull.
 • Corticosteroides. Sota prescripció mèdica, aquells que sofreixen una al·lèrgia més severa, unes gotes d'esteroides disminueixen la vermellor i la inflamació.
 • Els símptomes també es poden alleujar amb l’aplicació de compreses fredes per rebaixar la inflamació.

 

Consells per prevenir o mitigar l’al·lèrgia ocular

 

 1. Detecció de l'al·lergogen. Una de les claus és saber la causa que provoca la nostra al·lèrgia per tractar de reduir-ne el contacte, en la mesura que sigui possible, o minimitzar els efectes. Per això, si pateixes d’alguna al·lèrgia és importat que l’oftalmòleg et visiti per ajudar-te a identificar la seva causa.
 2. Evitar les hores de màxima exposició. No realitzar activitats a l’aire lliure en les hores en què hi ha més freqüència de pol·linització, com les primeres hores del matí i els vespres. De la mateixa manera, evitar ventilar la casa en aquestes hores.
 3. Utilitzar ulleres de sol. Així allunyaran el pol·len dels ulls i evitaran el pas de la llum que pot ser molesta pels qui pateixen conjuntivitis per l'al·lèrgia ocular.
 4. Rentar-nos les mans. El freqüent ús de l'aigua i el sabó serà l'aliat ideal pels qui pateixien aquesta al·lèrgia. A més, és indispensable no fregar-se els ulls amb els dits.

 


En qualsevol dels casos, és molt important que l’especialista realitzi una inspecció i determini el tractament adequat que s’ha d’aplicar segons l’al·lèrgia de cadascú.
Volem recalcar que la conjuntivitis al·lèrgica no és contagiosa.

Si tens dubtes de si la teva conjuntivitis és al·lèrgica o no o tens uns símptomes molt severs, posa't en contacte amb nosaltres a través del telèfon 972 41 24 13 o des de l'email info@oftalis.com i ens posarem en contacte per valorar el teu cas el més aviat possible.
21/04/2020